U G team GYM-u  vjerujemo da  će Vas vježbanje u grupama više motivirati.

Grupni program pomoći će  da postanete odgovorni za svoje ciljeve i poticati će Vas da ustrajete.

Naš cilj je stvoriti zajednicu i tim koji će vas hrabriti i gurati da postanete bolji.

 

Grupni trening vode treneri koji će vam pomoći da postanete bolji sportaš, bolji i spremniji za svakodnevne aktivnosti koje su pred vama.

 

Rad u malim gupama (8-12 polaznika) omogućit će vam brži i sugurniji napredak.

 

 

Treneri imaju nadzor nad svakim polaznikom, vrijeme, želju i znanje da isprave svaku grešku i motiviraju  Vas da ne odustanete.